POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Lombard-Komis Marlena Laufenberg.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lombard-Komis Marlena Laufenberg  z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Aleja 23 Stycznia 50 , NIP. 876-231-02-46, REGON 340152347.

Kontakt w sprawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia to osobiście pod adresem Aleja 23 Stycznia 50, 86-300 Grudziądz lub drogą mailową biuro@lombard-grudziadz.pl.

 

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Lombard-Komis Marlena Laufenberg  dane obejmują: imię i nazwisko,adres, numer dowodu osobistego lub pesel,  nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombard-Komis Marlena Laufenberg wykonania zawartej przez Państwa z Lombardem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombard-Komis Marlena Laufenberg, a także wykonania ciążących na Lombardzie  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Lombard-Komis Marlena Laufenberg umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombard., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Lombard działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Lombard ciążącego na Lomardzie obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

Jesteśmy na Tablica.pl                                                             

Mamy 100 % pozytywnych komentarzy!
Sprawdź nasze aukcje